Англійска-беларускі слоўнік = English-Belarusian Dictionar
 
 
ISBN: 978-985-06-2236-5
УДК: 811.111ʹ374=161.3
ББК: 81.2Англ-4
 
Минск: Вышэйшая школа, 2013
Number of pages: 768
Редактор: Суша Т.М.
 

No view is available.

The book is accessible only through subscription.

Bibliographic description

Annotation
Англійска-беларускі слоўнік змяшчае каля 60 000 слоў і ўстойлівых словазлучэнняў англійскай мовы з іх адпаведнікамі на беларускай мове, а так-сама шматлікія прыклады іх ужывання. Англійска-беларускі слоўнік такога тыпу і памеру падрыхтаваны ў Беларусі ўпершыню.
Слоўнік адрасуецца выкладчыкам ВНУ, настаўнікам школ, студэнтам, перакладчыкам, а таксама ўсім, хто карыстаецца англійскай і беларускай мовамі.
MARC record