Цыбульская С. И.

Беларуская мова. Марфалогія: тэорыя і практыкаванні : дапаможнік-рэпетытар: учебное пособие
 
 
ISBN: 978-985-7081-18-9
УДК: 811.161.3’366(075.3/.4)
ББК: 81.411.3-6я72
 
Мінск: Тетралит, 2014
Number of pages: 318
 

No view is available.

Bibliographic description

Annotation
У дапаможніку прыводзяцца правілы беларускай граматыкі, даюцца каментарыі да гэтых правілаў, практыкаванні для адпрацоўкі ўменняў. Значная ўвага надаецца адрозненню часцін мовы, асвятляюцца пытанні іх ужывання і правапісу, а таксама пытанні культуры маўлення.
Адрасуецца абітурыентам, старшакласнікам, а таксама настаўнікам беларускай мовы школ, гімназій, ліцэяў. Тэарэтычныя і практычныя матэрыялы гэтага выдання могуць быць выкарыстаны як на ўроках беларускай мовы ў 6–11 класах, так і пры арганізацыі групавых або індывідуальных заняткаў з вучнямі, абітурыентамі.

Contents

MARC record