Гіруцкая Л. А.

Практыкум па беларускай мове : падрыхтоўка да тэсціравання і экзамену: практикум
 
 
ISBN: 978-985-536-293-8
УДК: 811.161.3(075.3)
ББК: 81.411.3я72
 
Мінск: ТетраСистемс, 2012
Number of pages: 192
Additional information: 6-е выд., перапрац. і дап.
 

No view is available.

Bibliographic description

Annotation
Дапаможнік прызначаны для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання, выпускных і ўступных экзаменаў па беларускай мове. У ім змешчаны тэставыя заданні і ўзоры тэстаў з адказамі. Улічаны новыя “Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”.
Адрасуецца абітурыентам і выпускнікам сярэдніх школ, выкладчыкам, якія выкарыстоўваюць у рабоце тэставы кантроль ведаў.

Contents

MARC record