Бадзевіч З. І.

Сучасная беларуская мова : практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі: учебно-методическое пособие
 
Рекомендовано учебно-методическим объединением по гуманитарному образованию в качестве учебно-методического пособия для студентов филологических специальностей высших учебных заведений
 
ISBN: 978-985-536-335-5
УДК: 811.161.3(076.5)(075.8)
ББК: 81.411.3я73
 
Минск: ТетраСистемс, 2012
Number of pages: 320
 

No view is available.

Bibliographic description

Annotation
У дапаможніку даецца сістэматызаваны выклад «Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі», зацверджаных Законам Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г. На аснове правіл даюцца разнастайныя заданні і практыкаванні, якія дапамогуць замацаваць веданне правіл, развіць здольнасць самастойна аналізаваць моўныя з’явы, павысіць арфаграфічную і пунктуацыйную пісьменнасць. Вялікая ўвага надаецца таксама словаўжыванню і культуры маўлення.
Дапаможнік прызначаецца для студэнтаў філалагічных факультэтаў універсітэтаў, навучэнцаў педагагічных каледжаў, настаўнікаў агульнаадукацыйных школ, ліцэяў, гімназій, а таксама ўсіх тых, хто жадае самастойна авалодаць правіламі беларускай арфаграфіі і пунктуацыі.

Contents

MARC record